สินค้าของเรา

ราคาหน้าของเรา
ลูกชิ้นหมูระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/160 บาท
ลูกชิ้นหมูธรรมดา 1 กิโลกรัม/150 บาท
ลูกชิ้นไก่ระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/130 บาท
ลูกชิ้นไก่ธรรมดา 1 กิโลกรัม/130 บาท
ลูกชิ้นปลาหมึกระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/140 บาท
ลูกชิ้นปลาหมึกธรรมดา 1 กิโลกรัม/130 บาท
ห่อหมกทอดระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/140 บาท
ห่อหมกทอดธรรมดา 1กิโลกรัม/130 บาท

น้ำจิ้มลูกชิ้น บอมบ์ บอมบ์ (รสเข้มข้น สามารถเจือจางรสชาติลงได้อีก) 1 กก./55บาท โดยพื้นฐานการรับประทานของคนไทยนั้นส่วนใหญ่มักชอบอาหารรสจัด แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแต่พื้นที่โดยรวมกลุ่มลูกค้าก็มีความนิยมในรสชาติที่แตกต่างกันออกไปอีก เหตุนี้จึงต้องอาศัยการสังเกตุจากผู้ค้าของแต่ละกลุ่มพื้นที่เอง ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นจุดค้าขายอยู่ใกล้โรงเรียนกลุ่มลูกค้าจะเป็นเด็กเป็นจำนวนมากรสชาติจึงต้องให้รสอ่อนและออกหวานนำ หรือใกล้กับแหล่งทำงานกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่ก็มักจะชอบรสชาติที่จัดจ้านขึ้นมาอีก และยังแยกย่อยออกอีกมาก อย่างเช่น กลุ่มลูกค้าคนภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคใต้ ก็ยังนิยมในรสชาติที่แตกต่างกันออกไป โดยในตัวน้ำจิ้มของเราเองนั้นจะมีรสจัดอยู่ในตัวเอง มี่รสหวานนำ ตามด้วยเปรี้ยวเผ็ด และออกเค็มเล็กน้อยตามลำดับ
ในกรณีที่ต้องการรสอ่อน สามารถผสมน้ำได้ถึง 500-700ซีซี/น้ำจิ้มบอมบ์บอมบ์ 1กิโลกรัม ทำโดยผสมน้ำและน้ำจิ้มในอัตราที่กำหนดตั้งไฟปานกลางหมั่นคนอยู่เสมอจนเดือดประมาณ3-5นาที จะได้น้ำจิ้มประมาณ 1.5-1.7 กิโลกรัม ข้อควรระวัง ขณะตั้งไฟอยู่ต้องหมั่นคนไม่ให้น้ำจิ้มติดก้นหม้อเพราะจะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นกับน้ำจิ้มได้

ราคาสั่งทำขั้นต่ำ 10 กก.ขึ้นไป
ลูกชิ้นหมูระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/115 บาท
ลูกชิ้นหมูธรรมดา 1 กิโลกรัม/110 บาท
ลูกชิ้นไก่ระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/100 บาท
ลูกชิ้นไก่ธรรมดา 1 กิโลกรัม/100 บาท
ลูกชิ้นปลาหมึกระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/110 บาท
ลูกชิ้นปลาหมึกธรรมดา 1 กิโลกรัม/100 บาท
ห่อหมกทอดระเบิดน้ำจิ้ม 1 กิโลกรัม/110 บาท
ห่อหมกทอดธรรมดา 1กิโลกรัม/100 บาท

เวลาในการนำจัดส่งควรสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 วันครับ